Om lokstallen

Lokstallen på Stjørdal ble tegnet i begynnelsen av 1900 tallet av en av landets fremste arkitekter på den tiden, arkitekt Paul Due. Første del av det som skulle bli Nordlandsbanen, strekningen Stjørdal – Levanger, ble åpnet i oktober 1902. Lokstallen ligger ved Stjørdal stasjon. Det er opprinnelig et bygg for reparasjoner og vedlikehold for jernbanen.

 

Stjørdal kommune har en 10-årig leieavtale på Lokstallen som eies av firmaet Aasen og Five. Bygget ble helrenovert i 2010.

 

Stjørdal kommune ser klart at en satsing på kultur og kulturaktiviteter er med på å bygge opp under Stjørdal som et livskraftig regionsenter.

 

Det er et mål at Lokstallen skal ha en sentral rolle i utvikling av profesjonell virksomhet innen kunst og kultur i regionen

 

Lokstallen skal primært ikke være et selskapslokale.

 

Lokstallen har ei grunnflate på til sammen 280 m2. I tillegg kommer 40 m2 i 2. etg,. slik at totalarealet er på 320 m2.

 

For detaljer knyttet til utleieobjektene og vilkår, se under Lokalene.

 

Avbestilling:

Eventuell avbestilling må sendes skriftlig på e-post eller brev aenest 3 uker før avtalt leiedato. Abestilling etter fristen medfører fakturering av husleie.

 

For videre spørsmål, kontakt:

 

Magnus Larsen 

tlf: 93005537

Magnus.Larsen@stjordal.kommune.no 

 

Reklamehuset Stjørdal | arego cms