FAST AKTIVITET, HØST

Mandager: Dansekurs med Jostein Kroglund

Tirsdager: Din sang - vår sang med Ann Kristin Andersson og Inga Rennemo

Torsdager: Kulturverksted for ungdom (se facebookgruppe for mer info)

Påmelding og informasjon: 90121585

Reklamehuset Stjørdal | arego cms