08.09 | Dialogmøte med Norsk Kulturråd

 

I forbindelse med høstens søknadsbehandling skal Kulturrådets Faglige utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak ha utvalgsmøte i Trondheim. I den anledning inviterer vi til dialogmøte i Stjørdal, der både fagutvalget og Kulturrådets administrasjon vil være representert.


Formålet er å sette fokus på utvikling av arenaer og rom for kunst og kultur, og å komme i dialog med kunst- og kulturlivet i Trøndelagsfylkene om de tverrfaglige støtteordningene Rom for kunst og Gjesteoppholdsstøtte, samt Tverrfaglige tiltak og Aspirantordninga. 

Kulturrådet mottar relativt få søknader til disse støtteordningene fra Nord-Trøndelag, og vi ønsker å informere om de mulighetene som ligger i de tverrfaglige støtteordningene, samt få innspill fra og dialog med arenaer, kunstnere, kulturarbeidere og andre aktører i fylket om status og behov. Målgruppen er derfor særlig aktører i Nord-Trøndelag, men også Trøndelag som helhet.

PROGRAM OG PÅMELDING: http://www.kulturradet.no/kalender/hendelse/-/dialogmote-om-arenautvikling-og-tverrfaglige-stotteordninger

Reklamehuset Stjørdal | arego cms