Lokstallen er drevet av Stjørdal Kommune som en del av Kimen Kulturhus.

Bygget gir gode kår til lokale og nasjonale kunstnere med tilgang til gode rom og fasisliteter, samt bistand til søknadsskriving.

Lokstallen brukes primært til scenekunstproduksjon av ny, norsk dramatikk, forestillinger og

workshops innen ulike kunstformer for ungdom.

 

Det er også mulig å leie Lokstallen til egne kulturarrangementer.

 

Våren 2017 inkluderer gode forestillinger, scenekunstproduksjon og flere tverrfaglige prosjekter for barn og unge.

 

For informasjon kontakt Mari Moe Krysinska: 90121585

 

 

HVA SKJER PÅ LOKSTALLEN:

Reklamehuset Stjørdal | arego cms